"Lyssna" via Profinet

Friday, October 6, 2017

Nu kan du använda ibaBM-PN för montorering av cykliskt data som skickas via PRofinet nätverk utan behov av att använa TAP interfacet.

More info

Leave your comment